• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Historia MPM

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych powstało z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na mocy Porozumienia z dnia 15.12.2014 r.

Początkowe prace Partnerstwa skupiały się wokół prowadzenia pogłębionej diagnozy sytuacji osób młodych w Małopolsce, określenie rekomendowanych działań podnoszących skuteczność programów wsparcia osób młodych na rynku pracy, w tym przygotowania koncepcji wdrażania Gwarancji dla Młodzieży w regionie i opracowania wytycznych służących przygotowaniu konkursów regionalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). W 2016 r. WUP w Krakowie w ramach Działania 2.4 PO WER realizował projekt pn. Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych, którego celem było wypracowanie adresowanych do instytucji rynku pracy rekomendacji w zakresie wspierania osób młodych na lokalnych rynkach pracy. Rekomendacje zostały wypracowane w toku prac warsztatowych Partnerstwa oraz poparte przeprowadzeniem licznych badań i analiz dot. sytuacji osób młodych na małopolskim rynku pracy oraz potencjału lokalnych rynków pracy i pracodawców. Wypracowana przez Partnerów koncepcja wsparcia osób młodych znalazła odzwierciedlenie m.in. w konkursach ogłaszanych przez WUP w Krakowie w ramach Działania 1.1 i 1.2 PO WER oraz stanowiła ramy wsparcia dla projektów, które zostaną wybrane do realizacji w konkursie ogłaszanym przez MRPiPS w ramach Działania 1.3 PO WER. Wypracowany w projekcie Zestaw Rekomendacji stanowi dokument określający kluczowe ramy polityki wobec osób młodych w perspektywie najbliższych lat i w swym założeniu ma podlegać stałej aktualizacji, stosowanie do obserwowanych zmian sytuacji na rynku pracy, nowych wyzwań, potrzeb i preferencji osób młodych.

W latach 2018-2019 działalność Partnerstwa skupiona była na kwestiach dotyczących poprawy jakości doradztwa zawodowego w regionie oraz zapoznania się z innowacyjnymi metodami pracy i wspierania komunikacji z młodzieżą. Dla Partnerów ważne było to, aby dogłębnie poznać motywacje osób młodych, którymi kierują się one w związku z przejściem z edukacji do rynku pracy, a tym samym zapewnić im jak najlepszej jakości wsparcie. Z pomocą wykwalifikowanych trenerów, w ramach  prowadzonych dla członków Partnerstwa szkoleń z zakresu Design Thinking i facyiltacji, udało się wypracować przykładowe modele i scenariusze rozmów z osobami młodymi.

Attachments:
Download this file (Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych na rynku pracy.pdf)Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych na rynku pracy[Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych na rynku pracy]1184 kB

© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.