• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych (MPM)

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych powstało z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na mocy Porozumienia z 15.12.2014 roku.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych zostało powołane w 2014 roku celem stworzenia w Małopolsce trwałej platformy dyskusji i współpracy na rzecz osób młodych, w tym w szczególności młodych z grupy NEET (ang. not in employment, education or training).

Partnerstwo liczby obecnie niemal 80 instytucji reprezentujących sektor obywatelski (fundacje, stowarzyszenia), biznesu (organizacje pracodawców, firmy, przedsiębiorstwa społeczne), edukacji (szkoły średnie, uczelnie wyższe, akademickie biura karier, Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy), publiczny (WUP w Krakowie, powiatowe urzędy pracy, gminę miejską Kraków, miejskie ośrodki pomocy społeczne, sądy rejonowe, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie).

Partnerzy tworzą regionalne forum dialogu i współpracy interesariuszy wspierających osoby młode lub reprezentujących młodzież. Spotkania Partnerstwa stanowią miejsce międzyinstytucjonalnej wymiany doświadczeń, poglądów oraz dobrych praktyk w zakresie skutecznych rozwiązań wspierających młodych w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy. Pozwala to na trafniejsze rozpoznanie dynamicznie zmieniających się potrzeb i problemów młodzieży, kreowanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, a przez to zwiększenie efektywności podejmowanych działań.

Celem Partnerstwa jest zintegrowanie Partnerów podejmujących działania na rzecz ludzi młodych w regionie, poprzez:

  • tworzenie konkurencyjnego w stosunku do pozostałych województw rynku pracy dla osób młodych, oferującego im stabilne miejsca pracy;
  • wsparcie aktywizacji zawodowej osób młodych, dostosowanej do ich potrzeb i niwelującej bariery;
  • wsparcie pomysłowości i przedsiębiorczości osób młodych;
  • promowanie wśród osób młodych postawy aktywności społecznej i zawodowej, odpowiedzialności za własny rozwój i szacunku do pracy.

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 428 78 61