• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych zostało powołane w 2014 roku i liczy obecnie niemal 80 instytucji reprezentujących sektor obywatelski (fundacje, stowarzyszenia), biznesu (organizacje pracodawców, firmy, przedsiębiorstwa społeczne), edukacji (szkoły średnie, uczelnie wyższe, akademickie biura karier, Małopolska Komenda Ochotniczych Hufców Pracy), publiczny (Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, powiatowe urzędy pracy, gminę miejską Kraków, miejskie ośrodki pomocy społeczne, sądy rejonowe, Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o. Małopolska).

Nazwa Adres strony internetowej
APIK Agnieszka Krawińska
Biuro Karier i Projektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie https://www.pociagdokariery.pl/
Biuro Karier Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera http://www.wse.krakow.pl/pl/studenci/biuro-karier
Biuro Karier, Centrum Wsparcia Dydaktyki Uniwersytety Jagiellońskiego https://dydaktyka.uj.edu.pl/centrum/bk
Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej http://www.cbmz.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Krakowie https://ckz.krakow.pl/
Chrzanowska Izba Gospodarcza http://www.chrzanowskaizba.pl/
Europe4Youth https://europe4youth.eu/
Forum Młodych Ludowców https://www.facebook.com/MlodziLudowcy/
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji „FAR” https://www.far.org.pl/
Fundacja Arrow – Instytut Przywództwa https://instytutprzywodztwa.org.pl/
Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych http://bis-krakow.pl/
Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego https://fundacjatarnowskiego.pl/
Fundacja My Personality Skills https://my-ps.eu/
Fundacja Nowe Centrum http://www.nowecentrum.org/
Fundacja Promocji Zdrowego Rozwoju – Lepsze Jutro http://lepszejutrofundacja.pl/
Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” https://gce.krakow.pl/galicyjska-fundacja-centrum-integracji-spolecznej/
Grodzki Urząd Pracy w Krakowie http://www.gupkrakow.pl/
Instytut Badań Edukacyjnych http://www.ibe.edu.pl/pl/
Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego https://isp.uj.edu.pl/
Inventum Sp. z o.o. http://inventum-global.pl/
Izba Rzemieślnicza Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie https://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/
Małopolska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy http://www.malopolska.ohp.pl/pl
Małopolski Związek Pracodawców Lewiatan http://www.mzp.org.pl/
Małopolskie Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców https://mskip.org/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bochni http://www.mopsbochnia.pl/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzesku http://mops.brzesko.pl/
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie / Klub Integracji Społecznej https://mops.krakow.pl/?dok_id=212225
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suchej Beskidzkiej http://sucha-beskidzka.pl/pl/1133/0/mops.html
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce http://www.mgopswieliczka.pl/
Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie https://www.sw.gov.pl/okreg/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu https://www.pociagdokariery.pl/
Politechnika Krakowska Centrum Pedagogiki i Psychologii http://www.cpip.pk.edu.pl/
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie https://www.pcku.edu.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni https://bochnia.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku https://brzesko.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie https://chrzanow.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Dąbrowie Tarnowskiej https://dabrowatarnowska.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach https://gorlice.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej https://limanowa.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie https://miechow.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach https://myslenice.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu https://nowytarg.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu https://olkusz.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu https://oswiecim.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Proszowicach http://www.pup.proszowice.pl/6,urzad/
Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej https://suchabeskidzka.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie https://tarnow.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach https://wadowice.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce https://wieliczka.praca.gov.pl/
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem https://zakopane.praca.gov.pl/
Sąd Okręgowy w Krakowie - Kurator Okręgowy http://www.krakow.so.gov.pl/kurator-okregowy,m,mg,2,74
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - Kurator Okręgowy https://www.nowy-sacz.so.gov.pl/kurator,m,mg,2,69
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie https://krakow-krowodrza.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie https://www.krakow-nowahuta.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie https://krakow-podgorze.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie https://krakow-sr.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy w Gorlicach https://gorlice.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy w Tarnowie https://www.tarnow.sr.gov.pl/
Sąd Rejonowy w Wieliczce http://www.wieliczka.sr.gov.pl/
Sądecki Urząd Pracy https://supnowysacz.praca.gov.pl/
Stowarzyszenie HUMANEO http://www.humaneo.pl/
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych http://firmyrodzinne.pl/
Stowarzyszenie Rodzin - Zdrowie Psychiczne http://www.rodziny.info/stowarzyszenie
Stowarzyszenie SIEMACHA http://siemacha.org.pl/
Szkoła Górska https://szkolagorska.eu/
Transfer HUB (Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych) https://fise.org.pl/
Urząd Miasta Krakowa - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Urząd Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego https://nowysacz.praca.gov.pl/
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego https://www.uppk.pl/1,formy-aktywizacji/57,aktualne/aktualnosci
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie https://wup-krakow.pl/
Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego http://www.wszechnica.uj.pl/
Zespół Szkół Budowlanych nr 1 w Krakowie http://www.zsb1.pl/
Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego http://www.salezjanie.edu.pl/
Związek Młodzieży Wiejskiej w Małopolsce http://www.zmw.pl/
Nazwa Adres strony internetowej

Stan na dzień 27.09.2019 r.

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 428 78 61