• 12 424 07 38
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Informacje o dofinansowaniu

Programy i projekty realizowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

Biało-czerwona flaga, obok godło Rzeczpospolitej Polskiej.

Bonus dla Biznesu

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.10.2021 r. - 31.12.2022 r.

Źródło finansowania

Fundusz Pracy - fundusz celowy

Dofinansowanie: 2 535 000,00 zł

Cel projektu

Starzenie się społeczeństwa jest poważnym wyzwaniem dla rynku pracy i gospodarki. Związany z nim spadek zasobów siły roboczej grozi w nieodległej perspektywie poważnym niedoborem pracowników. Wraz ze wzrostem świadomości tego problemu powinny zatem zmieniać się cele polityki rynku pracy. Konieczne wydaje się podejmowanie różnorodnych działań, które pozwolą bardziej racjonalnie i efektywnie wykorzystać zasoby ludzkie w przedsiębiorstwach, dzięki uwzględnieniu potrzeb i możliwości pracowników w różnym wieku. Poziom świadomości na ten temat wśród przedsiębiorców jest niski. Kluczowe w tym obszarze staje się więc upowszechnianie działań związanych z zarządzaniem różnorodnością, w tym wiekiem, promowanie dobrych praktyk w tym obszarze, a także pomoc pracodawcom we wdrażaniu rozwiązań, które mają na celu wydłużenie aktywności zawodowej pracowników.

Zadania w ramach projektu:

 1. Wypracowanie i przetestowanie innowacyjnej metody współpracy z pracodawcami, uwzględniającej wiodącą rolę konsultanta ds. wsparcia pracodawcy.
 2. Indywidualne i kompleksowe podejście do każdego pracodawcy, którego efektem będzie wsparcie dobrane do jego specyfiki i potrzeb.
 3. Kluczowa rola konsultanta ds. wsparcia pracodawcy, który przygotowuje, a następnie realizuje z pracodawcą Indywidualny Plan Wsparcia (IPW).
 4. Zastosowanie nowych form wsparcia, które będą adresowane do pracodawców i ich pracowników, które nie są obecnie standardowo stosowane przez publiczne służby zatrudnienia.
 5. Rozpowszechnienie wśród małopolskich pracodawców idei zarządzania różnorodnością.

Kierunek Kariera

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.01.2016 r. - 31.12.2023 r.

Wartość projektu

76 906 981,36 zł

W tym wkład budżetu państwa

3 845 349,07 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu

  Osoby, które:
 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się, lub pracują).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel główny projektu

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Oferta projektu

 • Bilans Kariery - specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane (więcej informacji o usłudze i jej przebiegu znajdziesz tutaj);
 • bony szkoleniowe na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy kat. A, B, C i C+E (szczegółowe informacje dla uczestników projektu, dotyczące realizacji bonów dostępne są tutaj).

Planowane efekty projektu

 • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
 • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
 • 3 500 000 realizowanych bonów.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczegółowe informacje o projekcie na stronie Kierunek Kariera (kierunek.pociagdokariery.pl)


Kierunek Kariera Zawodowa

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.05.2018 - 31.12.2023 r.

Wartość projektu

106 784 850,68 zł

W tym wkład budżetu państwa

5 339 242,52 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych. Planowane efekty projektu to przede wszystkim: Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez 8949 osób. 17 898 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Adresaci projektu to osoby, które:

 • mają ukończone 18 lat (osoby w przedziale wiekowym od 18. do 25. roku życia biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo);
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • są zatrudnione (bez względu na formę) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • są związane z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uczestnicy projektu mogą skorzystać przede wszystkim z bonów szkoleniowych na:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • kursy prawa jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczegółowe informacje o projekcie na stronie Kierunek Kariera (kierunek.pociagdokariery.pl)


Kompetencje dla pracy – doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.10.2021 r. - 31.12.2022 r.

Źródło finansowania

Fundusz Pracy - fundusz celowy

Dofinansowanie: 3 205 000,00 zł

Cel projektu

Kompetencje miękkie mają ogromne znaczenie dla rozwoju i sukcesu zawodowego w pracy. Ich rola na rynku pracy stale rośnie, mimo to wciąż wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ich istotności w kontekście zdobywania zatrudnienia. Tym samym bardzo sceptycznie traktuje się również koncepcję rozwijania i doskonalenia tych właśnie umiejętności. Nacisk, jaki wywierają pracodawcy podczas rekrutacji na tzw. kompetencje przyszłości, takie jak: kreatywność, umiejętność przetwarzania i interpretacji złożonych informacji, przedsiębiorczość czy umiejętność zarządzania innymi, daje podstawy do prognoz, że za kilka lub kilkanaście lat kompetencje miękkie staną się, obok kompetencji zawodowych, najważniejszym czynnikiem decydującym o zatrudnieniu. Odpowiedzią na zaistniałe, wyżej wymienione problemy jest projekt „Kompetencje dla pracy - doskonalenie kluczowych umiejętności miękkich i kompetencji przyszłości z wykorzystaniem interaktywnych narzędzi edukacyjnych, umożliwiających przekazywanie wiedzy i umiejętności na odległość". W projekcie powstanie pierwsza w Polsce platforma e-learningowa tworzona w celu wdrożenia nowych metod pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy, opartych w całości na rozwiązaniach o charakterze systemowym.

Zadania w ramach projekt

Projekt zakłada stworzenie wirtualnej platformy edukacyjnej o charakterze e-learningowym poświęconej szkoleniom dedykowanym osobom bezrobotnym i poszukującym zatrudnienia. W tym celu zostanie stworzone i zaimplementowane na platformę 15 obszernych interaktywnych kursów edukacyjnych, przygotowanych przez profesjonalnych szkoleniowców oraz specjalistów konkretnych obszarów rozwoju zawodowego. Z uwagi na kluczową rolę w rozwoju zawodowym, powyższe rozwiązanie zostanie w całości dedykowane szkoleniom z zakresu tzw. kompetencji miękkich oraz kompetencji przyszłości pracownika. Konkretne tematy implementowanych szkoleń (kluczowych obszarów edukacyjnych) zostaną określone podczas trwania projektu na podstawie analiz przeprowadzonych wśród grupy docelowej.

Projekt będzie realizowany przez następujące działania:

 • Przeprowadzenie wstępnych analiz prawnych i społecznych.
 • Stworzenie, wdrożenie i utrzymanie wirtualnej platformy edukacyjnej.
 • Opracowanie merytoryczne i metodyczne 15 kursów.
 • Wyprodukowanie 15 interaktywnych i multimedialnych kursów.
 • Przeprowadzenie etapu testowania narzędzia.
 • Monitoring i ewaluacja projektu.
 • Przeprowadzenie następczych analiz prawnych i społecznych oraz opracowanie wniosków i rekomendacji.

Łap skilla!

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

1 października 2020 - 31 grudnia 2023

Wartość projektu

11 499 996,20 zł

w tym wkład budżetu państwa:

1 232 799,59 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!" jest realizowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz województwo małopolskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020, 1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1.

Cel główny projektu:

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.


Wróć z POWERem!

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

18 maja 2020 - 31 grudnia 2023

Wartość projektu

1 679 243,43 zł

w tym wkład budżetu państwa:

213 591,48 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Wróć z POWERem!" jest realizowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz województwo małopolskie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (I Oś Priorytetowa Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Cel główny projektu:

Celem projektu jest wsparcie osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić  z zagranicy do Małopolski z zamiarem pobytu stałego, w zdobyciu zatrudnienia,  wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych zagranicą poprzez  dostarczenie informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania  zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region. Wsparcie  realizowane jest poprzez specjalistyczną usługę poradnictwa zawodowego, indywidualne konsultacje, usługi doradztwa specjalistycznego, usługi tłumaczeń  przysięgłych oraz możliwość skorzystania z punktów Co-workingu.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt: 

Zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 r. ż., w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

Planowane efekty projektu to przede wszystkim:wsparcie 532 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski,


Informacja o dofinansowaniu z UE

Kierunek Kariera

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.01.2016 r. - 31.12.2023 r.

Wartość projektu

76 906 981,36 zł

W tym wkład funduszy europejskich

65 370 934,15 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.3 „Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci projektu

Osoby, które:

 • pracują lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniają pracowników albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • mają powyżej 25 lat i wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie z maturą) lub mają powyżej 50 lat i dowolne wykształcenie;
 • ukończyły 18 lat, a jeszcze nie mają 25 lat - posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą) – akcyjnie;
 • są związane z Małopolską (mieszkają tu lub uczą się, lub pracują).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel główny projektu

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt

Podwyższenie kompetencji osób dorosłych, w tym w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Oferta projektu

 • Bilans Kariery - specjalistyczna usługa doradcza pozwalająca na podsumowanie dorobku zawodowego: doświadczenia, wykształcenia, odbytych kursów i szkoleń oraz innych umiejętności, które posiadają, ale nie są one w żadne sposób udokumentowane (więcej informacji o usłudze i jej przebiegu znajdziesz tutaj);
 • bony szkoleniowe na szkolenia komputerowe, językowe, kursy prawa jazdy kat. A, B, C i C+E (szczegółowe informacje dla uczestników projektu, dotyczące realizacji bonów dostępne są tutaj).

Planowane efekty projektu

 • 46 500 osób objętych doradztwem zawodowym;
 • 25 570 umów zawartych w ramach podmiotowego finansowania usług;
 • 3 500 000 realizowanych bonów.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczegółowe informacje o projekcie na stronie Kierunek Kariera (kierunek.pociagdokariery.pl)

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski i Unii Europejskiej.


Kierunek Kariera Zawodowa

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.05.2018 - 31.12.2023 r.

Wartość projektu

106 784 850,68 zł

W tym wkład funduszy europejskich

90 767 122,80 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Kierunek Kariera Zawodowa” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 10.2.4 „Kształcenie zawodowe osób dorosłych” oraz budżetu państwa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Cel szczegółowy programu operacyjnego, który zrealizuje projekt

Podwyższenie kompetencji zawodowych osób dorosłych.

Planowane efekty projektu

Głównym rezultatem projektu będzie uzyskanie kwalifikacji w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez co najmniej 50 % uczestników, tj. 7 390 osób. 14 780 osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia.

Adresaci projektu

 • mają ukończone 18 lat (osoby w przedziale wiekowym od 18. do 25. roku życia biorą udział w rekrutacji ograniczonej czasowo);
 • posiadają wykształcenie maksymalnie średnie, na poziomie maturalnym (z tego wymogu wyłączono osoby, które ukończyły 50 lat);
 • są zatrudnione (bez względu na formę) lub prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą albo są rolnikami, którzy nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego;
 • są związane z województwem małopolskim (zamieszkanie, miejsce zatrudnienia, szkoła).

W projekcie mogą brać udział osoby z niepełnosprawnościami, które ukończyły 25 lat, a nie mają jeszcze 65 lat i posiadają dokument potwierdzający niepełnosprawność oraz są związane z województwem małopolskim. Zainteresowani uczestnictwem proszeni są o kontakt z p. Ewą Półchłopek - rzecznikiem osób z niepełnosprawnościami - tel. 12 619 84 09, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uczestnicy projektu mogą skorzystać przede wszystkim z bonów szkoleniowych na:

 • kwalifikacyjne kursy zawodowe;
 • kursy umiejętności zawodowych;
 • kursy umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • szkolenia prowadzące do uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów regulowanych;
 • szkolenia zawodowe;
 • język obcy zawodowy;
 • kursy prawa jazdy zawodowe kat. C, C+E wraz z kwalifikacją, D, T;
 • egzaminy zewnętrzne;
 • studia podyplomowe.

Kontakt

Biuro Projektu "Kierunek Kariera Zawodowa"
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 424 07 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczegółowe informacje o projekcie na stronie Kierunek Kariera (kierunek.pociagdokariery.pl)

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski i Unii Europejskiej.


Nowy Start w Małopolsce

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

25.03.2019–30.11.2022 r.

Wartość projektu

1 465 951,34 zł

W tym:

 • współfinansowanie UE - 1 246 058,63 zł;
 • współfinansowanie krajowe z budżetu państwa - 146 595,14 zł;
 • współfinansowanie z budżetu województwa - 73 297,57 zł.

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Nowy Start w Małopolsce” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 8. Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Dostarczenie osobom powracającym z zagranicy informacji na temat możliwości rozwoju, kształcenia, pozyskania zatrudnienia i innych możliwości oferowanych przez region, w szczególności poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego oraz indywidualnych konsultacjach.

Adresaci projektu

W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 600 osób, mieszkających lub uczących się w Małopolsce, pozostających bez pracy, które mieszkały uczyły się lub pracowały za granicą i wróciły do kraju w ciągu ostatnich 12-tu miesięcy przed przystąpieniem do projektu, należące do co najmniej jednej z grup:

 • osoby powyżej 50 r.ż.,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety, bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 (nie należący do ww. grup, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza), przy założeniu iż liczba osób z tej grupy nie przekroczy 20% wszystkich uczestników projektu.

Formy wsparcia

 • poradnictwo zawodowe dla każdego uczestnika w formie bilansu kompetencji (podstawowego lub pogłębionego),
 • bezpośrednie konsultacje,
 • porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Małopolski i Unii Europejskiej.


Wróć z POWERem!

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

18.05.2020–28.02.2023 r.

Wartość projektu

2 621 655,00 zł

W tym wkład funduszy europejskich

2 209 530,83 zł

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. "Wróć z POWERem!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, I Osi Priorytetowej Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Wsparcie 700 osób, które powróciły bądź zamierzają powrócić z zagranicy do Małopolski, w zdobyciu zatrudnienia, wykorzystaniu kompetencji i kwalifikacji nabytych za granicą oraz poprawa ich sytuacji na rynku pracy, poprzez uczestnictwo w specjalistycznej usłudze poradnictwa zawodowego, indywidualnych konsultacjach oraz możliwości skorzystania z usług specjalistycznych (prawnych, podatkowych, psychologicznych) udziału w sesjach mastermind czy skorzystania z punktu co-workingu.

Grupa docelowa

Osoby mieszkające lub planujące się osiedlić na terenie województwa Małopolskiego, w wieku 18 – 29 lat, które przebywały za granicą Polski przez co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu, które zamierzają powrócić lub przebywają w Polsce nie dłużej niż 6 (osoby pracujące) lub 12 miesięcy (osoby niezatrudnione) i w momencie rekrutacji deklarują chęć pobytu stałego, podjęcia zatrudnienia lub innej pracy w Polsce. Reemigranci mogą zostać Uczestnikiem projektu niezależnie od statusu na rynku pracy (bierni, bezrobotni, pracujący).

Uczestnikiem może zostać osoba, która spełnia kryteria obligatoryjne:

 1. wiek 18–29 r.ż ,
 2. mieszka na terenie województwa małopolskiego lub planuje osiedlić się na terenie województwa małopolskiego,
 3. była za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu,
 4. data powrotu:
  1. nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
  2. nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 85 61, 12 619 85 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


„Łap skilla!”

Realizator projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Okres realizacji

01.10.2020-31.12.2023 r.

Wartość projektu

11 499 996,20

W tym wkład funduszy europejskich

9 692 196,80 zł;

Projekt Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pn. „Łap skilla!" jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój 2014-2020,1. Osi priorytetowej Rynek Pracy otwarty dla Wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Celem głównym projektu jest podwyższanie kompetencji osób dorosłych - do 24. roku życia, z niskimi dochodami, mieszkających lub pracujących lub uczących się na terenie województwa małopolskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane podniesieniem/zmianą/nabyciem nowych umiejętności/kompetencji lub potwierdzeniem kompetencji lub uzyskaniem kwalifikacji.

Grupa docelowa

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 1607 osób.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:

 1. ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat;
 2. są osobami pracującymi;
 3. mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
 4. posiadają niskie dochody;
 5. posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawowym założeniem przyjętym w Projekcie jest objęcie wszystkich jego Uczestników procesem doradztwa zawodowego – Bilansem na Początek Kariery oraz możliwością skorzystania z Usług, prowadzących do poprawy sytuacji Uczestnika na rynku pracy.

Kontakt

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
tel. 12 619 84 38
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
szczegółowe informacje o projekcie na stronie Łap skilla! - projekt dla młodych pracujących (pociagdokariery.pl)


Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 16.00