• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierunek Kariera - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.pociagdokariery.pl.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Dane teleadresowe jednostki:

Telefon: +48 124287870
Fax: +48 124229785
E-mail: kancelaria@wup-krakow.pl
Adres korespondencyjny: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków 
www.pociagdokariery.pl
Data publikacji strony internetowej: 2010.12.31
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.02.25
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zawiera jednak pewne niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej. Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

- pochodzą z różnych źródeł;
- zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;
- zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Możliwe jest także, że niektóre filmy zamieszczone na stronie internetowej – opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – mogą nie posiadać wymaganych elementów zapewniających ich dostępność.
Deklarację sporządzono:2020.02.25 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Jolanta Michalska.
E-mail: jolanta.michalska@wup-krakow.pl  
Telefon: +48 12 428 78 20

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna budynku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, przy placu na Stawach 1, 30-107 Kraków

Do budynku prowadzi wejście od strony Placu na Stawach. Punkt informacyjny znajduje się po lewej stronie od wejścia. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na wszystkich piętrach. W budynku znajdują się 2 windy. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po lewej stronie od punktu informacyjnego. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie można skorzystać z przenośnej pętli indukcyjnej oraz z usług tłumacza migowego on-line. W budynku znajdują się oznaczenia kontrastowe schodów.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Pociag do kariery

plac Na Stawach 1
30-107 Kraków
12 424 07 38
12 422 97 85
pociagdokariery@wup-krakow.pl
Godziny pracy: 8.00 - 17.00