CENTRUM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Instytucje audytujące

Rejestr instytucji audytujących i audytorów uprawnionych do przeprowadzania audytu zgodności z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES).

Czytaj dalej
O Centrum

O Centrum

Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia dba o wysoką jakość szkoleń w Małopolsce w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych (MSUES). Wspiera również instytucje szkoleniowe zainteresowane stałym podnoszeniem jakości swoich usług.

Czytaj dalej
Znak jakości – dla kogo i po co?

Znak jakości – dla kogo i po co?

Znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych jest dla instytucji szkoleniowych, które chcą stale podnosić jakość swoich usług, zdobywać nowych klientów, mieć pewność, że ci, którzy raz skorzystali z ich oferty, wrócą i polecą ich usługi innym.

Czytaj dalej

System zarządzania jakością oparty o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Standardy służą do oceny zarządzania instytucją szkoleniową, która jest zainteresowana potwierdzeniem jakości swojej pracy i otrzymaniem znaku MSUES.

Czytaj dalej

Jak zdobyć znak jakości?

Firmy szkoleniowe zainteresowane procesem weryfikacji zapraszamy do złożenia formularza samooceny w WUP w Krakowie. Wypełnienie i przesłanie do WUP w Krakowie formularza samooceny pozwala na nawiązanie stałego kontaktu z Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Czytaj dalej

Podstawowe warunki umowy

Regulamin używania znaku jakości Małopolskich Standardy Usług Edukacyjno–Szkoleniowych oraz umowa licencyjna określają warunki, na jakich instytucja szkoleniowa może otrzymać znak jakości MSUES oraz korzystać z prawa do używania tego znaku.

Czytaj dalej

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie w skali całego kraju narzędzie zapewniania jakości kształcenia, powstałe we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego.

Czytaj dalej