• 12 424 07 38
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU)

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego działa od 2008 roku i skupia 95 instytucji rynku pracy, edukacji i szkoleń. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Struktura Partnerstwa

Organami Partnerstwa są Walne Zgromadzenie, Rada Programowa. W skład Walnego Zgromadzenia wchodzą wszyscy Partnerzy, którzy wspólnie określają ogólną strategię Partnerstwa, przyjmują roczne cele operacyjne i plany działania, a także przyjmują nowych Partnerów i weryfikują dotychczasowe członkostwa.

W skład Rady Programowej mogą wchodzić zarówno Partnerzy, jak i osoby spoza Partnerstwa, m.in. regionalni i lokalni eksperci w zakresie kształcenia ustawicznego, przedstawiciele administracji samorządowej lub rządowej. Rada Programowa wybierana jest na 3 lata. Zajmuje się m.in. wsparciem merytorycznym dla innowacyjnych pomysłów proponowanych przez Partnerstwo oraz prowadzi działalność lobbingową na rzecz Partnerstwa.

Cele:

 • wsparcie regionalnej polityki kształcenia ustawicznego,
 • rozwój współpracy instytucji zaangażowanych w jej realizację,
 • promocja wśród mieszkańców postawy otwartej na rozwój i uczenia się przez całe życie,
 • zapewnienie wysokiej jakości zasobów ludzkich dla konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki Małopolski,
 • stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju mieszkańca Małopolski "uczącego się przez całe życie" i samorealizującego się w wymiarze indywidualnym i wspólnotowym,
 • zapewnienie komplementarności działań podejmowanych przez różne instytucje zmierzające do optymalizacji wykorzystania dostępnych środków.

 

 Rozwiązania, które zadziałały:

 • formuła partnerstwa - wymiana informacji, konsolidacja środowiska, poszukiwanie nowych rozwiązań, czerpanie z doświadczeń i wiedzy instytucji z Europy i Polski oraz wdrażanie i upowszechnianie tych rozwiązań (Małopolski Dzień Uczenia się, Festiwal Zawodów, pociagdokariery.pl, podmiotowe finansowanie kształcenia, znak jakości MSUES, Edukacyjna Gmina Małopolski);
 • program na rzecz wzmacniania potencjału Partnerstwa i jego wpływu na kształt polityk publicznych w obszarze uczenia się przez całe życie;
 • angażowanie partnerstwa na poziomie regionalnym i krajowym do współtworzenia strategii i dokumentów programowych;
 • zapewnienie dwutorowości działań partnerów – czerpanie z wiedzy i doświadczenia, dzielenie się informacjami i zasobami;
 • wzajemny networking.

 

Potencjał do wykorzystania

Partnerstwo stawia na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk z instytucjami krajowymi i zagranicznymi. Są wśród nich instytucje publiczne i prywatne, m.in. szkoły, centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, uczelnie, firmy szkoleniowe, związki pracodawców, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, muzea, centra kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, powiatowe urzędy pracy, a także Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego, zdaniem Partnerów, spełnia zasadę 4i, czyli daje informację, inspiruje, wyzwala inicjatywę i innowacyjność.

W 2019 roku Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego zaplanowało konferencje, seminaria, warsztaty i spotkania tematyczne. Zagadnienie, które zainteresowały Partnerów to:

 1. Nowoczesne narzędzia dla edukacji i szkoleń.
 2. Przybliżenie zmian w prawie oświatowym.
 3. Perspektywy rozwoju MSUES.
 4. Aktywizacja osób po 50. roku życia

 


Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Funduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, flaga Polski z podpisem Rzeczpospolita Polska, znak województwa małopolskiego z podpisem Małopolska oraz flaga Unii Europejskiej z podpisem Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Kształcenia Ustawicznego

Logotyp Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Kształcenia Ustawicznego
Plac Na Stawach 1
30-107 Kraków

+48 737 196 725, +48 690 260 846