• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Zrównoważony rozwój zawodowy

W dorosłym życiu dużo naszego czasu poświęcamy pracy i szeroko pojętej karierze zawodowej. Aktualnie, w życiu zawodowym napotykamy szereg zmian związanych z zastosowaniem automatyzacji, nowych technologii, wszechobecną cyfryzacją i galopującym postępem w różnych dziedzinach życia.

Przegląd swoich możliwości

W odpowiedzi na te wyzwania, musimy zdobywać nowe kompetencje i kwalifikacje, uczyć się potrzebnych nam rozwiązań. Warto zacząć od dobrego planu – zdecydować o kierunkach rozwoju, celach do osiągnięcia.

W Bilansie Kapitału Ludzkiego 2019 roku sprawdzono, które kompetencje cenią pracodawcy. Są to kompetencje: samoorganizacyjne, interpersonalne, kognitywne. Bardzo ważna jest świadomość, jakie umiejętności przekrojowe posiadamy, które z nich warto rozwijać i wzmacniać.

Pogłębiony Bilans Kompetencji pomaga to sprawdzić, dowiedzieć się, które z nich są naszym atutem i pomogą w wymarzonej przyszłości zawodowej.

Pogłębiony Bilans Kompetencji to usługa doradcza w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym, która kończy się opracowaniem Indywidualnego Planu Rozwoju - wskazówek do rozwoju zarówno w życiu zawodowym, społecznym i prywatnym.

Samoświadomość

Także znajomość samego siebie, cech swojej osobowości jest niezwykle ważna, by czuć się pewniej w każdej sferze życia. Warto zastanowić się, jak dobrze znamy samego siebie oraz jakie cechy naszej osobowości mogą być niewidoczne, zarówno dla nas samych, jak i dla innych. Aby lepiej zrozumieć samego siebie, poszerzyć samoświadomość, a dzięki temu wykorzystać potencjał i świadomie budować ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej w oparciu o wartości i kluczowe kompetencje, można skorzystać z Coachingu kariery. Jest to indywidualna usługa doradcza, której celem jest zmotywowanie uczestnika do osiągnięcia planowanej przez niego zmiany w obszarze zawodowym.

Rynek pracy

W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, zrównoważony rozwój i geopolityczno-ekonomiczne zmiany idą w parze z potrzebą rozwijania tzw. green skills, kompetencji cyfrowych oraz językowych. Coś co teraz być może brzmi zagadkowo można odkrywać śledząc bieżące trendy, wykorzystując dostępne źródła wiedzy, media społecznościowe, webinary, podcasty. Warto wykorzystać również możliwości, które daje sztuczna inteligencja (AI) i przy planowaniu swojej kariery – potraktować AI jako sprzymierzeńca, a nie konkurencję.

Cel

Poznanie siebie, swoich wartości i zasobów stwarza możliwości do zastanowienia się, jak wpisać swój potencjał w potrzeby rynku pracy.

To czas na sformułowanie celu rozwoju zawodowego, najlepiej przy pomocy metody SMART, ab cele były: konkretne, mierzalne, ambitne, osiągalne i określone w czasie.

W dobrym stanie

Wszystkie działania, dotykające nas zmiany, konieczność bycia elastycznym, dla wielu są obarczone dużym stresem i presją. Czas zadbać o równowagę wewnętrzną i zyskujący na znaczeniu dobrostan (z ang. well-being) – subiektywnie postrzegane zadowolenie z życia, dyskretne poczucie szczęścia i pomyślności. Dobrostan staje się w dzisiejszym świecie ważnym elementem naszego życia. Warto zastanowić się, na ile obecny jest w życiu osobistym i zawodowym każdego z nas oraz jak można go wzmacniać, aby osiągnąć ważne dla siebie korzyści. Pojęcie to, osadzone dodatkowo w obszarze zdrowia zarówno fizycznego jak i psychicznego, pozwala nam lepiej rozumieć siebie w realizowanych rolach życiowych, zawodowych i osobistych.

W ogólnej koncepcji dobrostanu podkreśla się głównie satysfakcję i dobrą atmosferę, poczucie sensu wykonywanej pracy i bycie docenionym przez przełożonych. Bardziej szczegółowo zaś, dobrostan dotyczy różnych sfer naszego życia zawodowego.

Są nimi:

  • zrównoważony rozwój, rozumiany jako zwiększanie kompetencji oraz umiejętności twardych i miękkich, dopasowanie ścieżki zawodowej do osobistych aspiracji pracownika;
  • zdrowie fizyczne i psychiczne, czyli możliwość zadbania o swoją kondycję oraz lepsze zarządzanie stresem, wsparcie psychologiczne;
  • świadomość bycia potrzebnym, która przejawia się w docenianiu pracownika i wykonywanej przez niego pracy;
  • budowanie relacji w zespole, co oznacza przyjazną atmosferę, szczerość i zaufanie wśród pracowników oraz dbałość o strefę finansową, czyli poczucie sprawiedliwego wynagrodzenia za pełnione obowiązki, stabilizację w życiu prywatnym.

Zapraszamy również na warsztaty Well-being w życiu i pracy, które przybliżą tę koncepcję i pomogą zainspirować się do dalszego rozwoju.

Czas na działanie

Aby zrealizować swoje cele można wybrać różne formy działania – samodzielną, przy wsparciu specjalistów takich jak doradcy zawodowi, coachowie, mentorzy. Trzeba być gotowym na podnoszenie kwalifikacji i szybkie przekwalifikowanie. Rozwój zawodowy nie kończy się na osiągnięciu celu, warto kierować się ideą Life Long Learning, całożyciowego uczenia się i ciągłego poszerzania swoich kompetencji przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii, w celu przystosowania się do zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości.

 

Opracowanie: Ewa Bodzińska-Guzik, Ilona Baster, Anna Puchtińska, Edyta Walicka

 

Zestawienie logotypów zawierające od lewej: znak Fundusze Europejskie dla Małopolski, flaga Rzeczypospolitej Polskiej, flaga Unii Europejskiej z podpisem dofinansowane przez Unię Europejską, logotyp Małopolska.

Kampania społeczna upowszechniająca idee uczenia się przez całe życie jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Zobacz także spot promujący Małopolski Dzień Uczenia się 2024 (film otwiera się w nowym oknie i kieruje do kanału WUP Kraków w serwisie youtube).

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.