• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Wyniki badania Barometr zawodów 2024

Najnowsza prognoza zapotrzebowania na zawody w Małopolsce pokazuje, że popyt na pracę w poszczególnych zawodach będzie względnie stabilny, z przewagą zawodów zrównoważonych. W 2024 roku liczba zawodów deficytowych zmaleje z 34 do 28, przy jednoczesnym utrzymaniu jednego zawodu nadwyżkowego.

Wyniki ostatnich kilku edycji badania Barometr zawodów pokazują tendencję w skali regionu, która utrzyma się w 2024 roku: większość deficytów pracowników wystąpi w obszarze branży budowlanej i medyczno-opiekuńczej. Utrzyma się także deficyt w branży transportowej (TSL transport, spedycja, logistyka) oraz edukacji.

W 2024 roku w 20 powiatach przewidywany jest problem z obsadzeniem stanowisk psychologów i psychoterapeutów. W 19 powiatach wystąpi deficyt kierowców samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, natomiast w 18 kierowców autobusów oraz pielęgniarek i położnych. W większości powiatów Małopolski będzie występował problem z zatrudnieniem lekarzy i pielęgniarek. Niedobór kandydatów na nauczycieli odczują także dyrektorzy przedszkoli i szkół. Po raz pierwszy w tak dużej liczbie powiatów, bo aż w 11, w deficycie pojawią się pracownicy służb mundurowych.

Podczas paneli eksperckich braki kadrowe najczęściej sygnalizowano w powiecie tarnowskim i mieście Tarnowie (53 grupy zawodów), Nowym Sączu (48 grup zawodów), powiecie brzeskim (45 grup zawodów) oraz powiecie nowosądeckim (44 grupy zawodów). Najmniej deficytów zostało wskazanych w powiatach: dąbrowskim i gorlickim (po 7 grup zawodów).

Generalnie sytuacja na małopolskim rynku pracy jest korzystna dla osób poszukujących pracy, jednak lokalnie można dostrzec problemy ze znalezieniem zatrudnienia z powodu małej liczby ofert pracy w niektórych zawodach.

W skali całego regionu rok 2024 będzie trzecim rokiem z rzędu, w którym nie zmieni się sytuacja w grupie zawodów nadwyżkowych. Ponownie jedynym zawodem, w którym można spodziewać się nadmiaru osób do pracy, będą ekonomiści.

Na sytuację w poszczególnych branżach mogą wpłynąć trendy: rozwój technologii i rosnące znaczenie umiejętności cyfrowych, rola sztucznej inteligencji, optymalizacja łańcucha dostaw, starzenie się społeczeństwa oraz globalne wyzwania związane z wdrażaniem ESG – koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Mimo pewnych wyzwań związanych z migracją, demografią i sytuacją geopolityczną, rynek pracy w Małopolsce utrzymuje się na relatywnie stabilnym poziomie, z perspektywą dalszego rozwoju.

Więcej o prognozie na 2024 roku w Małopolsce i jej powiatach, a także w innych województwach oraz w ujęciu ogólnopolskim znajdziesz na stronie Barometru zawodów.

Czym jest „Barometr zawodów"?

To jednoroczna prognoza rynku pracy, która pokazuje zapotrzebowanie na zawody. Badanie prowadzone jest lokalnie w całej Polsce, dzięki temu można zobaczyć wyniki dla każdego powiatu, województwa i całościowe dla kraju.

Barometr powstaje podczas paneli ekspertów obserwujących rynek pracy z różnych perspektyw: pracowników wojewódzkiego oraz powiatowych urzędów pracy, przedsiębiorców, pracowników prywatnych agencji zatrudnienia, pracowników instytucji zarządzających Polską Strefą Inwestycji, ochotniczych hufców pracy, izb rzemieślniczych, organizacji pozarządowych, akademickich biur karier, urzędów miast.

Badanie pokazuje, w jakich zawodach będą mniejsze, a w jakich większe szanse na pracę w nadchodzącym roku. Barometr klasyfikuje zawody w trzy grupy:

  • zawody deficytowe, w których nie powinno być trudności ze znalezieniem pracy w najbliższym czasie;
  • zawody zrównoważone, czyli takie, w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia;
  • zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na nadmiar pracowników spełniających wymagania pracodawców.

Koordynatorem ogólnopolskim Barometru zawodów jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie – instytucja Województwa Małopolskiego.


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.