• 12 424 07 38
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kierunek Kariera - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Doprecyzowanie regulaminu konkursu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2022"

Informujemy, że doprecyzowaniu uległy zapisy regulaminu konkursu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2022" dotyczące organizacji spotkań rekrutacyjnych, za które gminom przysługują punkty w konkursie.

Gmina z najwyższą liczbą osób 50+ zrekrutowanych do projektu Kierunek Kariera na spotkaniu grupowym/dyżurze zorganizowanym przez gminę do 31 października 2022, otrzyma 10 pkt.

W trakcie spotkania mogą zostać zrekrutowane osoby spełniające łącznie 3 warunki:

  • osoby pracujące,
  • posiadające związek z Małopolską poprzez miejsce zamieszkania, pracy lub stałej nauki,
  • posiadające ukończone 50 lat w chwili rekrutacji (wymóg dodatkowy).

Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Kierunek Kariera", który dostępny jest na stronie projektu kierunek.pociagdokariery.pl.

W kryterium policzone zostaną tylko osoby, które wezmą udział w spotkaniu i spełniają wymagania określone w powyższym regulaminie, spełniają wymóg dodatkowy (wiek 50+) oraz skutecznie wypełnią formularz zgłoszeniowy on-line do projektu w trakcie spotkania.

Każda gmina może zgłosić tylko jedno spotkanie / dyżur.

Pod uwagę zostaną wzięte tylko spotkania/dyżury, które gmina zorganizuje do 31 października 2022, w spotkaniu/dyżurze obowiązkowo musi brać udział pracownik WUP w Krakowie odpowiedzialny za prowadzenie rekrutacji w trakcie spotkania i wstępną weryfikację spełniania warunków. Osoby w ten sposób zrekrutowane wezmą następnie udział w specjalnie dla nich zorganizowanej usłudze doradczej.

Proponowany termin spotkania (data, godzina, miejsce, oraz w miarę możliwości przewidywana liczba osób) gmina musi zgłosić na maila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Uwaga! Osoby biorące udział w spotkaniu w celu dopełnienia wymagań rekrutacji zobowiązane są oprócz wypełnienia formularza zgłoszeniowego on-line okazać także dowód osobisty (do wglądu pracownika WUP w Krakowie).

 

Pobierz zmieniony regulamin konkursu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2022"

Formularz zgłoszeniowy dla gmin


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.