• 12 424 07 38
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Małopolska
Unia Europejska

Łap skilla! - warunki udziału

Sprawdź czy ten projekt jest dla Ciebie!

Warunki uczestnictwa

Uczestnikami Projektu mogą być osoby, które na dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie spełniają poniższe warunki:

    1. ukończyły 18 i nie ukończyły 25 lat;
    2. są osobami pracującymi; czyli:
     • są zatrudnione na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilnoprawną (np. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło);
     • lub
     • prowadzą wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą (są właścicielami firmy), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zagranicznych ogólnodostępnych w Internecie baz danych o działalności gospodarczej i nie zatrudniają pracowników;
     • lub
     • nie są osobami bezrobotnymi, opłacają składki w KRUS i poświęcają czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały.

      Do osób pracujących nie zalicza się:
      • osób przebywających na urlopach wychowawczych nie wykonujących żadnej pracy zarobkowej;
      • osób prowadzących działalność gospodarczą w innej niż ww. formie - nawet jeżeli spełniają któryś z pozostałych warunków bycia osobą pracującą;
    3. mieszkają lub pracują lub uczą się na terenie województwa małopolskiego;
    4. posiadają niskie dochody, czyli ich:
     • łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu
      lub
     • łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 120% minimalnego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu– w przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło)
      lub
     • dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu przypadający na jedną osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekroczył 600 zł netto; do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się tzw. transferów społecznych (np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, renta rodzinna, świadczenia chorobowe, stypendia, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami).
    5. posiadają obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Niezbędne wymagania techniczne

Warunkiem niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji oraz dalszych działań w Projekcie jest:

   1. komputer (sugerowany z uwagi na formę proponowanych aktywności) lub telefon ze sprawną kamerą, mikrofonem i głośnikiem;
   2. dostęp do Internetu;
   3. posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Chromium, Firefox, Google Chrome lub Opera.

 

Wymagane dokumenty

   1. prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy,
   2. skany dokumentów potwierdzających aktualną na dzień wypełnienia formularza zgłoszeniowego sytuację Uczestnika na rynku pracy:
    • w odniesieniu do osób zatrudnionych – umowę/umowy z pracodawcą/pracodawcami lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, zawierające datę przyjęcia do pracy, zajmowane stanowisko i rodzaj zawartej umowy oraz zakres czynności (jeśli istnieje);
    • w odniesieniu do osób, które nie są zatrudnione i nie prowadzą działalności gospodarczej – zaświadczenie o opłacaniu składek w KRUS.

 

Profil zaufany

Niezbędne jest posiadanie profilu zaufanego. Można założyć go na stronie: Załóż profil zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Wszystkie wymagane dokumenty, które będą przesyłane do WUP droga mailową, muszą wcześniej zostać podpisane profilem zaufanym. Aby to zrobić należy wejść na stronę: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

UWAGA! Uzyskanie profilu zaufanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub banku osoby zainteresowanej może potrwać nawet kilkanaście dni, dlatego zainteresowanym sugerujemy niezwłoczne podjęcie działań. Brak profilu zaufanego uniemożliwi zakwalifikowanie do projektu.


© 2019 Małopolski pociąg do kariery. Wszelkie prawa zastrzeżone.