"Własna firma - zanim zrealizujesz pomysł" - Kraków

warsztat

Miejsce: Kraków, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Plac Na Stawach, godz. 10.00-14.00, sala 006 (na parterze).

Data: 21-23.06.2017

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na trzydniowy warsztat przeznaczony dla osób rozważających możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Program obejmuje trzy podstawowe obszary, nad którymi warto się zastanowić i poddać szczegółowej analizie. Są to: własne cechy i predyspozycje, pomysł na biznes oraz uwarunkowania rynkowe.

W trakcie zajęć uczestnicy:

  • dokonują bilansu własnych umiejętności i predyspozycji przedsiębiorczych,
  • poznają elementy biznes planu,
  • analizują szanse i zagrożenia realizacji przedsięwzięcia,
  • dowiadują się, jakie są formalności związane z rejestracją firmy,
  • poznają instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości.

 

Zajęcia aktywizacyjne i poradnictwo grupowe odbywa się w grupach minimum 8 - maksimum 16 osób.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w przypadku rezygnacji z zajęć, prosimy o powiadomienie CIiPKZ WUP w Krakowie minimum na dzień przed dniem rozpoczęcia. Na zajęcia można się zapisać z jednomiesięcznym wyprzedzeniem.

Zapisy: tel.: 12 42 40 738, e-mail: centrum.krakow@wup-krakow.

Autor: Marek Marczyk, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Drukuj stronę