Drukuj

Nabory w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, że od stycznia do marca będą trwały nabory w ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, który umożliwia zwiększenie kompetencji pracowników poprzez dofinansowanie do szkoleń, kursów, studiów podyplomowych i innych form wsparcia.

Nabory będą trwały we wszystkich powiatowych urzędach pracy w Małopolsce. Szczegółowych informacji o terminach, regulaminach oraz formularzu wniosku o dofinansowanie należy szukać w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zarejestrowania działalności.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z zasadami naboru i wcześniejszego przygotowania wniosku. Wszelkie informacje dotyczące KFS można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie pod numerem telefonu: 12 428 78 25.

Dodatkowo, od 13 stycznia do 24 lutego, w każdy czwartek o godzinie 10:00 będą odbywać się spotkania informacyjne, na których będą się mogli Państwo dowiedzieć do kogo jest skierowany KFS, co i w jakiej wysokości można sfinansować oraz jak poprawnie wypełnić wniosek.

Spotkania będą odbywać się na platformie ZOOM, pod adresem:
https://us02web.zoom.us/j/89231046993

 

Zapraszamy!