Byłeś bezrobotny? Napisz pamiętnik i wygraj konkurs!

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na "Pamiętniki bezrobotnych" i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub opublikowane.

Zasady konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale przygotuj nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do bloga oraz dołącz kwestionariusz. Podpisane oświadczenie prześlij pocztą tradycyjną. Kwestionariusz oraz oświadczenie znajdziesz na stronie: www.sgh.waw.pl/pamietniki-bezrobotnych albo otrzymasz pocztą, jeśli zwrócisz się do organizatora z taką prośbą (tel. 22 564 91 12).

Nie wiesz od czego zacząć? Opisz dokładnie swoją sytuację i położenie rodziny – twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy w czasie doświadczania bezrobocia. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich, każda informacja jest ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów przygotowany zostanie portret osób bez pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, na których pomoc liczą osoby pozbawione zatrudnienia, by mogły lepiej dostosować formy i rozmiary wsparcia dla Ciebie oraz osób w podobnej sytuacji.

Swoją pracę prześlij do 31 grudnia 2017 r. na adres: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa lub e-mailem: pamietniki@sgh.waw.pl.

Możesz otrzymać nagrodę w wysokości:

  • I nagroda – 5000 zł,
  • II nagroda – 4000 zł,
  • III nagroda – 3000 zł,
  • wyróżnienia po 1500 zł.

 

Źródło: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Drukuj stronę