Zapraszamy na Bilans Kariery do Charsznicy

W trakcie XXIII Charsznickich Dni Kapusty 10 września 2017 r. odwiedzający stoisko Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie będą mogli przeanalizować ścieżkę swojej kariery i ustalić kierunek dalszego rozwoju.

Z usługi Bilansu Kariery, oferowanej przez doradców zawodowych z Centrum Planowania i Kariery Zawodowej w ramach projektu "Kierunek Kariera", będą mogły skorzystać osoby pracujące (zatrudnione na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniające pracowników, opłacające składki w KRUS), które:

  • ukończyły 25 lat i posiadają wykształcenie co najwyżej na poziomie ukończonego liceum lub technikum (łącznie ze zdaną maturą);
  • ukończyły 50. rok życia, niezależnie od wykształcenia;
  • mieszkają, uczą się lub pracują w Małopolsce.

 

Bilans Kariery pozwala na podsumowanie swojego dorobku: doświadczenia zawodowego, wykształcenia oraz odbytych kursów i szkoleń, a także innych posiadanych umiejętności, ale w żaden sposób nieudokumentowanych. Bilans Kariery to także pierwszy krok do otrzymania bonów szkoleniowych na szkolenia językowe, komputerowe i kursy prawa jazdy kat. A i B.

Zainteresowani w godz. 14.30-17.00 będą mogli wypełnić formularz zgłoszeniowy, skorzystać z usługi Bilansu Kariery lub umówić się na spotkanie z doradcą zawodowym w dogodnym dla siebie terminie.

fot. Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

Autorki: Katarzyna Lis, Kinga Drzazga, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

Drukuj stronę