Materiały ze spotkania instytucji szkoleniowych

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami ze spotkania "Podmiotowy System Finansowania oraz Baza Usług Rozwojowych zasady funkcjonowania i korzyści", które 8 września zostało zorganizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

W czasie spotkania eksperci PARP przedstawili zasady funkcjonowania Bazy Usług Rozwojowych oraz korzyści dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe i przedsiębiorców. Omówili również zasady wypełniania Karty Usługi. Dla instytucji chcących umieszczać swoją ofertę w Bazie Usług Rozwojowych w trakcie trwania spotkania uruchomiony został Mobilny Punkt Rejestracji.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostały również doświadczenia podmiotowych systemów finansowania wdrażanych w województwie małopolskim. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - Edyta Klimowska-Bobula przedstawiła funkcjonujące w Małopolsce systemy podmiotowe. O doświadczeniach w realizacji projektu dla osób indywidualnych z wykorzystaniem elektronicznego systemu bonów szkoleniowych opowiedziała Anna Buczek - specjalista w projekcie "Kierunek Kariera", natomiast system bonów rozwojowych dla MŚP zaprezentowała Anna Florczyk-Życzkowska, koordynator projektu "Małopolskie Bony Rozwojowe".

W bloku tematycznym poświęconym doświadczeniom województwa małopolskiego nie zabrakło również tematu jakości szkoleń i doradztwa, który przybliżyła Justyna Falgier - kierownik Centrum Zapewniania Jakości Kształcenia.

Materiały do pobrania w załączeniu.

 

Drukuj stronę