Nabór instytucji audytujących w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych

Zapraszamy firmy audytujące do współpracy w zakresie weryfikacji instytucji szkoleniowych na zgodność z Małopolskimi Standardami Usług Edukacyjno–Szkoleniowych. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchamia od 17.06.2016 r. nabór otwarty na instytucje audytujące w ramach systemu zarządzania jakością szkoleń w województwie małopolskim w oparciu o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (zwane dalej MSUES).

Znak jakości MSUES (certyfikat) przyznawany jest przez Województwo Małopolskie. W ramach systemu zaplanowany jest audyt zewnętrzny prowadzony przez uprawnione instytucje audytujące, które będą weryfikowały pod względem jakości (audytowały) zainteresowane instytucje szkoleniowe.

Instytucja audytująca, która spełni warunki określone w "Zasadach naboru otwartego na instytucje audytujące w ramach systemu zarządzania jakością opartego o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dla potrzeb Województwa Małopolskiego", jest wpisywana do Rejestru instytucji audytujących i audytorów. Rejestr jest otwarty - oznacza to, że każdy zainteresowany podmiot może być do niego wpisany, jeśli spełnia kryteria i godzi się na określone w "Opisie Systemu zarządzania jakością opartego o Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych dla potrzeb Województwa Małopolskiego" zasady realizacji usługi zewnętrznego audytu zgodności z MSUES.

System obejmuje instytucje szkoleniowe z Małopolski (posiadających siedzibę firmy w Małopolsce) oraz 147 instytucji szkoleniowych, które już posiadają znak jakości i w 2017 r. będą mogły się recertyfikować.

Tylko te instytucje, które pozytywnie przejdą audyt, otrzymają prawo do używania znaku jakości MSUES (licencja niewyłączna).

Instytucja szkoleniowa dobrowolnie zgłasza się do uprawnionej instytucji audytującej. Koszty tego audytu ponosi instytucja szkoleniowa. Znak jakości przyznawany jest na okres 3 lat.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją i składania wniosku o wpis do rejestru na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, pl. Na Stawach 1, 30-107 Kraków.

 

Szczegółowe informacje można także uzyskać, dzwoniąc pod nr tel.: 12 619 84 52 lub wysyłając e-maila na adres:jakosc@wup-krakow.pl.

Autor: Justyna Falgier, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

 

 
 
 
Drukuj stronę