warsztat

"Metody poszukiwania zatrudnienia" - Kraków

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne pt. "Metody poszukiwania zatrudnienia".

Czytaj dalej

spotkanie

"Planowanie kariery zawodowej" - Nowy Sącz

"Planowanie kariery zawodowej" - zaprasza Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Czytaj dalej

warsztat

"Planowanie kariery zawodowej" - Kraków

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na spotkanie informacyjne poświęcone zagadnieniom planowania rozwoju zawodowego pt. "Planowanie kariery zawodowej".

Czytaj dalej

warsztat

"Komunikacja drogą do sukcesu w pracy i nie tylko" - Tarnów

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie WUP w Krakowie zaprasza na bezpłatne zajęcia " Komunikacja drogą do sukcesu w pracy i nie tylko".

Czytaj dalej

warsztat

"Komunikacja społeczna w miejscu pracy i nie tylko" - Kraków

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na warsztat adresowany do wszystkich osób zainteresowanych doskonaleniem swoich umiejętności porozumiewania się.

Czytaj dalej

spotkanie

"Pomnóż swoje umiejętności i możliwości - stwórz swoje portfolio" - Nowy Sącz

"Pomnóż swoje umiejętności i możliwości - stwórz swoje portfolio" - zaprasza Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Czytaj dalej

warsztat

"Kompetencje i predyspozycje zawodowe" - Kraków

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zaprasza na jednodniowy warsztat pt. "Kompetencje i predyspozycje zawodowe".

Czytaj dalej

warsztat

"Sztuka planowania czasu" - Kraków

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Krakowie zaprasza na jednodniowy warsztat pt. "Sztuka planowania czasu".

Czytaj dalej

warsztat

"Kompetencje i predyspozycje zawodowe" - Nowy Sącz

"Kompetencje i predyspozycje zawodowe" - zaprasza Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu.

Czytaj dalej

warsztat

"Skuteczne decydowanie" - Tarnów

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Tarnowie WUP w Krakowie zaprasza na bezpłatne zajęcia " Skuteczne decydowanie".

Czytaj dalej